Betingelsar

Du kan kjøpe så mang lodd du ynskjer heilt fram til trekninga startar 9. desember kl. 20.00.
Du betalar ved å bruke VIPPS på nettsida eller overføring via bank til kontonummer: 3710 07 00248.

Når betaling er gjennomført får du e-post med stadfesting av kor mange lodd du har kjøpt samt ein eigen e-post med loddnummer.

Vi trekker vinnar av alle gevinstane direkte i vår live-sending via internett og alle vinnarar blir publisert på vår nettside i ettertid. Vi tek kontakt med vinnarane for å avtale overlevering av premie.

Du har ikkje angrerett ved kjøp av lodd.

Arrangør er:

Breimsbygda Idrettslag
Organisasjonsnummer: 875 516 582
Reed Senter, 6827 Breim